سیستم بازیافت اسفنجی

سیستم بازیافت اسفنجی، ماشین ارتجاعی اسفنجی

معرفی مختصر
سیستم بازیافت اسفنجی ، برای بازیافت مواد اوراق شده و تولید اسفنج ترمیمی اتخاذ شده است. این خط تولید محصول، گزینه ای مناسب برای کاهش قیمت تولید و حل منطقی مشکلات جزئی تولید شده توسط مواد اوراقی و مصرف شده است. اسفنج جدید تولید شده توسط خط تولید ما، می تواند استانداردهای کیفی مربوطه را دریافت کند. این سیستم بازیافت اسفنجی ، می تواند به طور مستقل یا به عنوان تجهیزات کمکی خط تولید اسفنج راه اندازی شود

فلوچارت

پارامترهای اصلی سیستم بازیافت اسفنج :

قلم پارامترها
حجم تانک مخلوط سازی (m3) 10
سرعت مخلوط کردن (r/min) 40
حداکثر فشار سیلندرهیدرو (kg) 12000
توان کلی (kw) 45
وزن (kg) 4300
قالب اسفنجی (L×W×H) (mm) 2,050×1,550×1,000
سایزخارجی (L×W×H) (mm) 6,000×4,000×5,200
فارم استعلام