عدل بند ضایعات فولاد

  1. خانه
  2. محصولات
  3. ماشین پردازش فولاد
  4. عدل بند ضایعات فولاد

نوردهای فولاد، کارخانجات بازیافت، و صنعت ذوب آهنی و غیرآهنی ، خط تولید برش آهن پاره و عدل بند آهن پاره، برای پرس آهن پاره ها به شکل مکعب، استوانه، و هشت ضلعی . سایز عدل بند، به سایز دهانه ورودی تغذیه کننده برای کوره بستگی دارد.

ویژگی ها
1- تجهیزات پردازش آهن پاره با درایو هیدرولیک طراحی شده است. خط تولید آهن پاره و عدل بند آهن پاره می تواند با شیر دستی کنترل شود یا از طریق PLC کنترل شود.
2- تخلیه عدل بند دستی و مکانیکی در دسترس است. تخلیه مکانیکی می تواند از بالا، جلو، و طرف عدل بند خرده آهن هدایت شود.
3- برای استفاده گسترده، تجهیزات بازیافت ضایعات فلزی، به طور اختیاری با نیروی فشار و سایز جعبه فشار برای اشکال عدل بند متنوع و سایزهای عدل بند سروکار دارد.
4- خط تولید آهن پاره و عدل بند آهن پاره می تواند با موتورالکتریکی ، موتوردیزل یا ژنراتور نصب شود.

پارامترهای تکنیکی

قلم واحد پارامتر
نیروی سیلندر اصلی ton 63-600
وزن عدل بند kg 15-900
ظرفیت ton/h 0.4-12
فارم استعلام