مرجع
  1. خانه
  2. مرجع

فهرست زیر بخشی از خط تولید مارا نشان میدهد که در هفت سال اخیر افتتاح کردیم.

خط تولید پشم سنگ

سال: 2008 موقعیت: آنکارا، ترکیه
نوع: HIM-RW-10 ظرفیت: سال/10000mt
کوره ذوب: گنبدی
محصول نهایی: صفحه پشم سنگ، نمد، نمد پوشانده شده با فویل
غیره:
سال: 2006 موقعیت: قزاقستان، آلماتی
سال: 2007 موقعیت: مصر، کایرو
سال: 2010 موقعیت: ایران، اصفهان

خط تولید صفحع عایق XPS

سال: 2010 موقعیت: روسیه، ولادیوستک
نوع: HIM-X-500 ظرفیت: 450 - 500kg/h
غیره:
سال: 2006 ترکیه، استانبول
سال: 2007 موقعیت: روسیه، نیزنی نوگرود
سال: 2007 موقعیت: روسیه، سمرا
سال: 2007 موقعیت: روسیه، لابیتنانگی
سال: 2007 موقعیت: روسیه، سن پترزبورگ
سال: 2007 موقعیت: عربستان صعودی ، ریاح
سال: 2008 موقعیت: آذربایجان، باکو
سال: 2008 موقعیت: رومانی، گلتی
سال: 2009 موقعیت:روسیه، امسک
سال: 2010 موقعیت: روسیه، ولادیوسک
سال: 2012 موقعیت: ترکیه،آدنا
سال: 2012 موقعیت: اوکراین، دونتسک
سال: 2013 موقعیت: ترکیه، بیگا
سال: 2014 موقعیت: روسیه، کراسنویارسک

ماشین شکل دهنده رول

سال: 2011 موقعیت: ایران
نوع: HIM-RF-1
سرعت: 0-10m/min محصول نهایی: آجرکاشی
غیره:
سال: 2006 موقعیت: جمهوری دومینیک، سنتیگو
سال: 2006 موقعیت: سریلانکا، کورونگلا
سال: 2007 موقعیت: روسیه، مونگول
سال: 2007 موقعیت: اوکراین، کارکو
سال: 2008 موقعیت: جمهوری دومینیک ، سنتیگو
سال: 2008 موقعیت: یونان، آتن
سال: 2008 موقعیت: رومانی، براسو
سال: 2008 موقعیت: نیوزیلند، آکلند
سال: 2008 موقعیت: آذربایجان، باکو
سال: 2008 موقعیت: استرالیا، کویزلند
سال: 2009 موقعیت: رواندا، کیگالی
سال: 2010 موقعیت:ایران،تهران
سال: 2011 موقعیت: جامئیکا
سال: 2011 موقعیت:ایران
سال: 2014 موقعیت: قزاقستان، آلماتی

خط لومیناسیون پنل ساندویچ

سال: 2008 موقعیت: رومانی، براسو
نوع: HIM-SP-6 ظرفیت: 100-200m2/h
سرعت: 0-4.5m/min
غیره:
سال: 2006 موقعیت: یوگسلاوی
سال: 2007 موقعیت: اوکراین، اودسا
سال: 2007 موقعیت: قطر، دوحه
سال: 2007 موقعیت: ایران، تبریز
سال: 2008 موقعیت: اردن، عمان
سال: 2008 موقعیت: آذربایجان، باکو
سال: 2012 موقعیت: غنا، تما

خط تولید اتوماتیک بلوک بتنی

سال: 2008 موقعیت: روسیه، کراسنویارسک کری
نوع: HIM-RT9A ظرفیت: 300-400 تعداد/ساعت
ابعاد: 390mm × 190mm × 190mm
غیره:
سال: 2007 موقعیت: قطر، دوحه
سال: 2008 موقعیت: عربستان صعودی، ریاح
سال: 2008 موقعیت: عربستان صعودی، دمام
سال: 2010 موقعیت: امارات متحده عربی، ابوظبی
سال: 2010 موقعیت: تهران، ایران
سال: 2011 موقعیت: ونزولئلا، کاراساس

خط تولید EPS

سال: 2007 موقعیت: ترکیه، غازیانتپ
نوع: HIM-EPS-6000 ظرفیت: 150-400 kg/h
چگالی: 7-30 kg/m3
غیره:
سال: 2007 موقعیت: روسیه، نوروسیسک
سال: 2008 موقعیت: اصفهان، ایران
سال: 2008 موقعیت: ترکیه،آدانا
سال: 2009 موقعیت: برزیل، دیرکو
سال: 2010 موقعیت: قزاقستان، پاولودر
سال: 2012 موقعیت: ترکیه، آدنا
سال: 2013 موقعیت: ترکیه، بیگا

خط تولید ملات خشک

سال: 2010 موقعیت: قطر، دوحه
نوع: HIM-DM-5 ظرفیت: 5 t/h
غیره:
سال: 2011 موقعیت: کلومبیا، بوگوتا

خط اکستروژن لوله پلاستیک

سال: 2010 موقعیت: مکزیک، جیلوتیپک
نوع: HIM-SJ-75
ظرفیت: 150~250 kg/h
غیره:
سال: 2008 موقعیت: روسیه، اکاترینبورگ
سال: 2009 موقعیت: قطر، دوحه

خط تولید بتن غشایی ضدآب

سال: 2010 موقعیت: عربستان صعودی، دمام
نوع: HIM-BWM-5 ظرفیت: 5million m
غیره:
سال: 2011 موقعیت: آنتلیس هلند، کوراکو
سال: 2012 موقعیت: عربستان صعودی، الخبور
سال: 2013 موقعیت: امارات متحده، شارجه
سال: 2014 موقعیت: قطر، دوحه