خط تراز بریده شده طولی

  1. خانه
  2. محصولات
  3. ماشین پردازش فولاد
  4. خط تراز بریده شده طولی

خط تراز بریده شده طولی نوعی از ماشین آهن بری لوله پیچ دار است. خط بریده شده طولی ورق لوله پیچ، به طور عمده در برش صفحه به طول ها و عرض های مشخص استفاده می شود. تجهیزات پردازش صفحه فولاد می تواند به طور ویژه مواد را همزمان مسطح کند.

فرایند خط ترازبریده شده طولی
بارگذاری مواد، باز کردن کویل، پرس ، بستن قالب، تغذیه کننده، جدول کار انتقالی، راهنمایی، تراز کردن، اندازه گیری طولی، برش متقاطع، تخلیه، انباشتن، پرس دستی

پارامترهای تکنیکی خط تراز بریده شده طولی

قلم واحد پارامتر
ضخامت کویل mm 0.3-25
عرض کویل mm 800-2500
طول انباشتگی mm 1000-12000
حداقل دقت برش mm ±0.3
حداکثروزن کویل ton 35
سرعت متعادل m/min 0-70
فارم استعلام