خط تولید آهن بری

خط تولید آهنبری، برای برش و برگشت صفحات فولادی طراحی شده است. ماشین پردازش صفحه فولاد، صفحه را به قطعات مختلفی طبق عرض درخواست شده برش می دهد. سپس، سیم پیچ کردن و بسته بندی کردن را برای مراحل بعدی مانند: خمش سرد، منگنه کاری، جوشکاری لوله و غیره انجام می دهد.

مراحل پردازش ماشین آلات آهنبری به شرح زیر است:
بارگیری فولاد، باز کردن سیم پیچی، پرس کردن، بستن، برش، جدول کار انتقالی، راهنمایی، آهنبری، شماره گذاری حاشیه، پیش تفکیک و فشار، فشار و تفکیک، سیم پیچی کردن، بسته بندی دستی، تخلی

پارامترهای تکنیکی خط تولید آهنبری

قلم واحد پارامتر
ضخامت لوله مارپیچ mm 0.3-20
عرض لوله مارپیچ mm 600-2500
کمیت حاشیه آهنبری تعداد 2-30
حداقل دقت برش طولی mm ±0.1
حداکثر وزن لوله مارپیچی Ton 35
سرعت تراز کردن m/min 0-120
فارم استعلام